Opatów - informacje


11.532
mieszkańców Opatowa
5.612
mężczyzn
5.920
kobiet

1.364
w wieku przedprodukcyjnym

7.161
w wieku produkcyjnym

3.007
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

33
zawarto małżeństw

57
urodzeń

201
zgonów

-144
przyrost naturalny
miasto Opatów
dochody

48.621.056
wydatki

46.773.396
struktura wydatków Opatowa

796.584
1,703%
Rolnictwo i łowiectwo

4.767.941
10,194%
Transport i łączność

3.935.219
8,413%
Administracja publiczna

1.310.387
2,802%
Gospodarka mieszkaniowa

41.133
0,088%
Działalność usługowa

2.000
0,004%
Informatyka

121.522
0,260%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

288.699
0,617%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

302.614
0,647%
Obsługa długu publicznego

13.253.114
28,335%
Oświata i wychowanie

110.298
0,236%
Ochrona zdrowia

2.447.175
5,232%
Pomoc społeczna

7.333
0,016%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

528.522
1,130%
Edukacyjna opieka wychowawcza

2.624.084
5,610%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.512.514
3,234%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

473.420
1,012%
Kultura fizyczna i sport

14.250.840
30,468%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-02-25 18:35
REKLAMA
pogoda Opatów
11.2°C
wschód słońca: 06:27
zachód słońca: 17:07
Koronawirus
świętokrzyskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Opatowie